Skip to main content
XHR - Fetch - Axios nên dùng cái nào các bạn lập trình

Share Everywhere

Đôi lúc có những tình huống thực tế như khi chúng ta cần tải xuống một lượng lớn dữ liệu, một cách để theo dõi tiến trình upload, đặc biệt là khi tốc độ mạng của người dùng chậm. Từ xa xưa thì để theo dõi một tiến trình cụ thể những dev đi trước sử dụng XMLHttpRequest.onprogress và thêm một hàm callback() để làm điều đó. Giờ đây, fetch() và axios không những có thể làm được mà còn tốt hơn.

Nếu sử dụng fetch() theo dõi progress thì chúng ta có thể sử dụng một trong các thuộc tính response.body đó là đối tượng ReadableStream. Nó cung cấp từng khối dữ liệu và cho phép chúng tôi tính toán lượng dữ liệu được tiêu thụ theo thời gian.

Trong axios, cũng có thể triển khai theo dõi progress và dễ dàng hơn, vì có một module làm sẵn có thể được cài đặt và triển khai, nó được gọi là Axios Progress Bar.

Bạn cảm thấy bài viết này như thế nào?
Video

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.