Skip to main content

Share Everywhere

Table of contents

Tạo một file có tên index.js, và nhập vào nội dung cho file này. Đây là file cấu hình cho project Node JS của bạn. Ví dụ nhỏ bổ sung

>> Mô hình MVC cho tất cả các ngôn ngữ lập trình (P17)

>> Hướng dẫn sử dụng gulp để setup local webserver với port 3131

Demo Express cho các bạn

var express = require("express");
 
var app = express();
 
app.use(express.static("public"));
 
app.set("view engine", "ejs");
app.set("views", "./views");
 
app.listen(3000);
 
app.get("/", function(request, response) {
  
  response.render("homePage");
});
 
app.get("/test", function(request, response) {
  
  response.render("testPage");
});

Bây giờ là lúc giải thích nội dung của tập tin index.js ở trên.

Code

Mô tả

var express = require("express");

ExpressJS là một Web Application Framework, dòng code này nói rằng bạn muốn sử dụng nó.

var app = express();

Tạo một đối tượng Express.

app.use(express.static("public"));

Dòng code này nói với Application Server rằng bạn muốn sử dụng thư mục public để chứa các dữ liệu tĩnh, người dùng có thể truy cập vào các file trong thư mục này.

app.set("view engine", "ejs");

Dòng code này nói với Application Server rằng bạn muốn sử dụng thư viện EJS, nó là bộ máy xử lý các trang của bạn. EJS sẽ tạo ra HTML trả về phía trình duyệt của người dùng.

app.set("views", "./views");

Dòng code này chỉ cho Application Server đường dẫn tới thư mục chứa các trang của bạn.

app.listen(3000);

Ứng dụng của bạn khi được triển khai, nó sẽ lắng nghe trên cổng (port) 3000.

app.get("/test",  function(req, res) { ...
});

Định nghĩa đường dẫn để truy cập vào một trang.
Bạn cảm thấy bài viết này như thế nào?
Video

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.