Skip to main content

Share Everywhere

Table of contents

Bổ sung kiến thức một lớp EventEmitter

No Phương thức Mô tả
1 addListener(event, listener)

Thêm một listener vào phía cuối của mảng listeners cho sự kiện được chỉ định. Phương thức này không kiểm tra rằng listener này đã từng được thêm vào hay chưa. 

2 on(event, listener)

Phương thức này chính xác là giống 100% với phương thức addListener.

3 once(event, listener)

Thêm một listener vào mảng listeners của sự kiện được chỉ định. Nhưng listener này chỉ được gọi 1 lần khi sự kiện xẩy ra. Sau đó nó bị loại bỏ ra khỏi mảng.

4 removeListener(event, listener)

Loại bỏ một listener ra khỏi mảng listeners của sự kiện được chỉ định. Nếu một listener đã được thêm vào mảng này nhiều lần, để loại bỏ hết listener này bạn cần phải gọi phương thức này nhiều lần.

5 removeAllListeners([event])

Loại bỏ tất cả các listener, hoặc loại bỏ tất cả các listener của một sự kiện được chỉ định.

6 setMaxListeners(n)

Theo mặc định, EventEmitter sẽ in ra cảnh báo nếu có nhiều hơn 10 listener được thêm vào cho một sự kiện cụ thể.  Đây là một mặc định hữu ích giúp tìm ra các rò rỉ bộ nhớ (memory leaks). Bạn có thể thiết lập một con số khác, hoặc thiết lập là 0 nếu bạn muốn nó không giới hạn (unlimited).

7 listeners(event)

Trả về một mảng các listener cho sự kiện được chỉ định trong Node JS

8 emit(event,
[arg1], [arg2], [...])

Thực thi lần lượt từng listener trong mảng, với các tham số. Trả về true nếu mảng có ít nhất một listener, ngược lại trả về false.

Bạn cảm thấy bài viết này như thế nào?
Video

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.