Skip to main content

Share Everywhere

Table of contents

AWS Lambda sẽ chạy code mà bạn upload trên môi trường có tính sẵn sàng cao và vận hành với quyền cao nhất đối với các tài nguyên tính toán, bao gồm server và hệ điều hành. Những gì bạn cần làm là chắc chắn code thuộc một trong những ngôn ngữ mà AWS Lambda đang hỗ trợ: Node.js, Java, Python.

Danh sách đầy đủ các khóa học như AWS, DevOps, FullStack, Dockers, Jenkins, Tin học Văn phòng, Quản lý dự án, Agile Scrum, AI Machine Learning, Big Data...

Bạn cảm thấy bài viết này như thế nào?
Video

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.