Skip to main content

Share Everywhere

Table of contents

Chia sẻ đến các bạn 1 bài video của Mr Bảo. Dùng Python để runtime, Dùng DynamoDB để lưu dữ liệu trên AWS Cloud

Danh sách đầy đủ các khóa học như AWS, DevOps, FullStack, Dockers, Jenkins, Tin học Văn phòng, Quản lý dự án, Agile Scrum, AI Machine Learning, Big Data...

Gọi Lambda function tự động: sử dụng Event Sources

Các Event Source xuất ra các event bởi Lambda function đã được gọi. Khi gọi, AWS Lambda thực hiện code của bạn băng cách thông qua cá event để xử lý Lambda function trong code. Có thể liên kết các event source với các Lambda function sử dụng event source mapping. Việc mapping cần để ý đến một số yếu tố như là loại bucket, region… phải đồng bộ.

Chú ý

  • Lambda function và bucket phải có cùng region.
  • Ví dụ như: bucket ở region Tokyo thì lambda function cũng phải được config region là Tokyo.
  • Mỗi Lambda function chỉ chấp nhận một cặp suffix và Event …

Trong trường hợp Lambda function của bạn chưa chạy như ý muốn, hãy chú ý tới sự đồng bộ của các yếu tố trên và config lại cho đúng để AWS Lambda có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.

Bạn cảm thấy bài viết này như thế nào?
Video

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.